Kopie van Cool4Horses Tijdlijn


Cool4Horses tijdlijn

2020

Versterking team op het gebied van Marketing & Data Management, Finance en Operations. Website gemigreerd naar nieuw e-commerce platform.

2019

Samenwerking Atorka, 100 gebruikers, 40 vanuit 2018, 60 nieuwe gebruikers.

2018

Start beperkte vercommercialisering; 50 nieuwe gebruikers; 90% klanten doet vervolgbestellingen!

2017

Proefproductie commercieel voedingssupplement en veldtesten. Naar aanleiding hiervan een verbeterd voedingssupplement (met name smaak).

2016

Oprichting BV
  • Keuze: commercialiseren of verder onderzoek
  • C4H heeft besloten om ook in 2017 en 2018 verder onderzoek te willen verrichten alvorens het product full scale op de markt te brengen. Dit vanwege de wens om een 1-duidig applicatieprotocol en een gestandaardiseerde ingangscontrole (supply chain quality) te verkrijgen.
  • Het doel is
    • een hoger responspercentage van de patiënten
    • een beter beeld van de combinatie van werkzame bestanddelen (oliën en planten).

2015

3e jaar veldtesten met andere batch grondstof (planten) als testers en zonder topische toepassing bleek mindere resultaten op te leveren. De conclusies waren dat 1) de C4H-olie een essentieel onderdeel voor het slagen van de behandeling is en 2) dat een ingangscontrole verplicht is.

2014

Veterinair immunoloog en SME-onderzoeker komt het team adviseren en mede-coördineert het 2e jaar veldtesten. Bijkomend (onverwacht) effect bleek de curatieve werking bij paarden in het 3e jaar van behandeling.

2013

Veldtest 1, uitgevoerd bij een 12 tal paarden, laat overtuigende resultaten zien.

2012

1e trial bij 1 SME paard. Resultaat: paard vrij van SME binnen 4 weken

2011

Idee